Kalibrering

Kalibrering

Håll koll på dina mätpunkter

Access är namnet på webbportalen för vår kalibreringsservice. Där har du möjlighet att boka kalibrering av instrument och givare samt se alla dina certifikat och bevis.

Ackrediterad kalibrering av många mätstorheter

Vi erbjuder labb- och fältkalibrering av mätutrustning av alla fabrikat. Vi är ackrediterade för kalibrering av temperatur, fukt, över-/undertryck och differenstryck. Utöver detta kan vi tillsammans med Testos labb ordna ackrediterad kalibrering av över 100 mätstorheter. Med andra ord, vi hjälper vi dig oavsett hur ditt kalibreringsbehov ser ut. Här nedan ser du vad vi själva är ackrediterade för:

Ackrediteringsmärke
  • Temperatur: –100 … +1 200 °C
  • Fukt: 5 … 95 %RH (vid 15 … 40 °C)
  • Över-/undertryck: –0,90 … +150 bar
  • Differenstryck: –1 000 … +1 000 Pa

Prislista för alla mätstorheter

Allt om Kalibrering 2

Allt om kalibrering

Egenkontroll, spårbarhet, justering… Det finns mycket att ha koll på inom kalibreringsområdet. Här reder vi ut begreppen.

Nordtec Beslutsregel Kalibrering

Beslutsregel

För att kunna säkerställa att ett kalibreringsresultat stämmer överens med specifikationer eller gränsvärden tillämpar vi en beslutsregel.

Serviceverkstad

Vi servar din mätutrustning

Du kan lämna in dina mätinstrument för service hos oss. I vår välutrustade verkstad har vi möjlighet att svetsa givare, kolla misstänkt läckage, byta ut trasiga skärmar och kretskort – för att bara nämna några vanliga serviceärenden.


Fältkalibrering i lager

Vad är fältkalibrering?

Fältkalibrering innebär att vi åker ut och kalibrerar instrument, dataloggrar och givare på plats i kundens lokaler. Anledningen till att många väljer denna lösning kan vara att det är praktiskt svårt att ta ned fast monterade givare från sina platser.

Frågor & svar om kalibrering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra kalibreringskunder ställer.

Min IR-termometer visar alldeles fel! Vad har hänt?

– Det allra vanligaste felet är att emissionsfaktorn av misstag har ändrats i din IR-termometer. Olika material och ytor avger olika mycket värmestrålning och därför måste ditt instrument vara rätt inställt, beroende på vad det är som ska mätas. Standardinställningen som stämmer för de flesta material är E 0,95.

Varför får jag ett korrektionsvärde efter en justering? Då ska väl mätaren visa exakt rätt?

– Före en justering måste givaren eller instrumentet kalibreras för att se hur stort mätfelet är. Därefter utförs justeringen. Som avslutning behövs ytterligare en kalibrering för att se hur stort (eller snarare litet) mätfelet har blivit. Det kvarvarande mätfelet förs in som korrektionsvärde i kalibreringsbeviset. Det är ytterst sällan som mätfelet försvinner helt. Efter en justering i en punkt påverkas andra punkter i mätområdet, speciellt i temperatur- och fuktgivare. Därför behövs fortfarande ett korrektionsvärde i de olika punkterna.

Vad är det för skillnad på ackrediterad och spårbar kalibrering?

– En ackrediterad kalibrering utförs med en metod som är godkänd av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. En spårbar kalibrering utförs med liknande kvalitetskrav, med en spårbar referens som jämförelsemått, men metoden som används är alltså inte godkänd av Swedac.

Måste jag kalibrera mina instrument?

– Det beror på. Ofta är det lagar och myndigheter som kräver att instrument och givare ska kalibreras, men kraven kan också komma från den egna verksamheten eller de egna kunderna.
– Exempelvis har ISO 9001-certifierade industriföretag krav på sig att alla mätningar som är viktiga för verksamheten måste utföras med kalibrerade mätinstrument.
– Ett annat exempel är företag inom läkemedelsbranschen som ska uppfylla kraven på god tillverkningssed (GMP).
– För att ta reda på vilka kriterier som gäller inom just ditt område, kan det vara en god början att vända sig till sin branschorganisation. Företag på livsmedelsområdet kan besöka Livsmedelsverkets hemsida och titta under ”Branschriktlinjer”. Där finns det dokument att ladda hem om vad som gäller för allt från bagerier till bryggerier.

Hur vet man vilka mätpunkter som ska väljas för kalibreringen?

– Det är alltid beställaren som ansvarar för valet av kalibreringspunkter. Du behöver alltså själv identifiera vilka kalibreringspunkter inom mätområdet som ska kontrolleras. Om du enbart vill kontrollera att grillat kycklingkött har en kärntemperatur på +72 °C, så räcker det med att kontrollera just den punkten. Men om exempelvis en termometer används i ett intervall mellan -18 °C och +120 °C, behöver du välja ett antal mätpunkter där det är extra viktigt att mätresultaten är korrekta. Om du ändå har svårt att välja punkter finns det också standardbevis och standardcertifikat med ett antal vanliga mätpunkter.

Hur ofta måste jag kalibrera mina mätinstrument?

– Det allra vanligaste är att man kalibrerar sina mätinstrument en gång om året. Instrument som används ofta och i tuffa miljöer, kan dock behöva kalibreras oftare.

– På Swedacs hemsida står det så här:

För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrumentet med ett korrekt mått, det vill säga en spårbar normal.

Vårt ackrediteringsbevis

Här kan du se vårt ackrediteringsbevis och få en överblick av vilka mätstorheter och mätområden vi är ackrediterade för.

Ackrediteringsmärke

Inte nöjd med kalibreringen?

På Nordtec är vi mycket måna om att hålla en hög servicenivå och att våra kunder ska vara nöjda. Om du inte är helt nöjd vill vi gärna att du hör av dig och berättar vad vi kunde ha gjort bättre.

Du är välkommen att slå oss en signal på telefon 031-704 10 70 eller att kontakta oss via e-post på nordtec@nordtec.se. Det går också bra att skicka ditt klagomål via vårt formulär.

Efter att ha tagit emot ett klagomål upprättar vi en avvikelserapport. Efter slutförd utredning återkommer vi till dig angående vilka åtgärder vi har vidtagit. Läs mer om vår rutin kring ditt ärende här.