testo Saveris

 

testo Saveris är ett övervakningskoncept som passar speciellt bra där det krävs extra hög mätdatasäkerhet. Mätvärdena hanteras lokalt i en egen programvara, som också finns i en kvalitetssäkrad CFR-version.

testo Saveris-basstation
Saveris-basstation med GSMLäs mer
Artikelnr:
testo Saveris-basstation
Saveris-basstation - grundmodellLäs mer
Artikelnr:
testo Saveris Cockpit-enhet
Utökar Saveris-systemet även för transportLäs mer
Artikelnr: